Đào tạo Coreldraw

Giới thiệu khoá học

Coreldraw là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Dùng Coreldraw tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí. Coreldraw là chương trình đồ họa 2D

Thời gian & Học phí

  • Thời gian học : 15 buổi
  • Học phí: 3 000 000 VNĐ

Đăng ký học