Đào tạo illustrator

Giới thiệu khoá học

Adobe illustrator là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa. Illustrator tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, vật thể, xử lý các hình ảnh liên quan đến công việc dàn trang báo chí.

Thành thạo Adobe Illustrator, bạn có thể hoàn thành tốt các công việc sau: Minh họa sách báo, Thiết kế logo, Tạo các sản phẩm tờ rơi, Card Visit, Broucher, Profile,vẽ hoạt hình, tích hợp chuyển động cho Flash.. với ưu diểm là dễ dàng thay đổi và trao đổi dữ liệu, kích thước file nhẹ, dễ dàng kết hợp với Photoshop, Corel Draw, và hỗ trợ in ấn rất tốt.

Thời gian & Học phí

  • Thời gian học: 15 buổi, các buổi tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần
  • Học phí: 3 000 000 VNĐ

Đăng ký học