Đào tạo Indesign

Giới thiệu khoá học

Adobe Indesign là công cụ để phát triển các ứng dụng như thiết kế dàn trang, thiết kế nội dung trang website. Đây là chương trình kết hợp giữa photoshop, Illustrator, page marker

Thành thạo chương trình Indesign bạn có thể tham gia soạn thảo các tài liệu nghiên cứu, tạp chí, báo chí nội dung thiết kế website, các dự án in ấn. Lợi thế của chương trình có thể chuyển đổi giữa các chương trình đồ họa nhanh, màu sắc sản phẩm sản phẩm in ấn đạt được giá trị cao về màu sắc và kiểm soát được cả các liên kết.

Thời gian & Học phí

  • Thời gian học : 10 buổi
  • Học phí: 3 500 000 VNĐ

Đăng ký học