Đào tạo Ms Power point

Giới thiệu khoá học

Microsoft PowerPoint là chương trình đồ hoạ giúp tạo bản trình bày gồm nhiều Slide, có lồng tiếng, hình ảnh, phim.

Microsoft PowerPoint được sử dụng khi thuyết trình một đề tài, dự án hoặc giới thiệu sản phẩm mới, về quá trình hoạt động của công ty, tổ chức hay kế hoạch kinh doanh...

Thời gian và học phí

  • Thời gian 10 buổi
  • Học phí 2 000 000 VNĐ

Đăng ký học