Quản trị nội dung website

Mặc dù là yếu tố cuối cùng của quy trình thiết kế website đúng cách, vì quản trị nội dung chỉ thực sự vận hành khi webiste chính thức đi vào hoạt động, nhưng thực chất, hoạt động cập nhật và quản trị nội dung bao giờ cũng phải được xây dựng và mô tả trước thành một kế hoạch hoàn chỉnh trước khi website được đưa vào vận hành. Toàn bộ quy trình thiết kế website có thể được xem như một quy trình hình xoắn ốc đi lên, 6 yếu tố trong chu trình có thể được lặp lại nhưng ở tầm mức cao hơn và chuyên biệt hơn tùy thuộc vào các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn của doanh nghiệp.

Các công việc chính của Quản trị nội dung website gồm: Cập nhật và quản trị nội dung, Kiến tạo và thực thi các chiến dịch quảng bá website, Phân tích và thống kê truy cập, xác định các xu hướng tìm kiếm và điều hướng đến website từ các công cụ tìm kiếm, mức độ quan tâm tới các thông tin trên website, thống kê thời gian xem và lưu lại trên website của các truy cập... Qua đó ban quản trị nội dung website đề xuất những phương án cung cấp nội dung, điều chỉnh những điểm chưa hợp lý trên website để thu hút ngày càng đông đảo độc giả tiềm năng đến với website...